11. jun, 2016

Het kuiken

Het patrijzen kuiken stond op de stoep
vergetend waar we hoorden
weilanden als gazons
gemakzucht kent geen grenzen

Vergeten waar we hoorden
doffe glimpen van herkenning
gemakzucht kent geen grenzen
de prijs is echter hoog

Doffe glimpen van herkenning
als luchtbellen in t riool
de prijs is echter hoog
onmachtig haar te redden

Als luchtbellen in het riool
verstopt het de doorstroming
onmachtig haar te redden
en wens een toverstok

Verstopt het de doorstroming
weilanden als gazons
en wens een toverstok
het patrijzenkuiken stond op de stoep.

Siri Shakti